Pozvanka na konferenci Technical Computing Prague 2005

Petr Byron Byron at humusoft.cz
Thu Oct 27 14:11:55 CEST 2005


Vazena pani,
Vazeny pane,

dovoluji si Vas co nejsrdecneji pozvat na konferenci Technical Computing 
Prague 2005. Konference navazuje jiz trinactym rocnikem na tradicni podzimni 
setkani priznivcu vypocetnich a simulacnich prostredi MATLAB, Simulink a 
FEMLAB (COMSOL Multiphysics). 

Letosni rocnik se bude konat v utery 15.11.2005 od 9 do cca 18 hodin v 
prostorach Kongresoveho centra CVUT v Praze (Masarykova kolej, Thakurova 1, 
Praha 6).  

Cilem konference je pripravit forum pro vymenu zkusenosti mezi vyvojari, 
odborniky z praxe, pedagogy a vyzkumniky z akademické sfery. V prispevcich 
budou prezentovany aplikace programovych nastroju MATLAB, Simulink a FEMLAB 
(COMSOL Multiphysics) v nejruznejsich oborech prumyslu, vedy, vyzkumu a vyuky. 
Sve misto v programu najdou samozrejme i prispevky o novych produktech a 
informace o predpokladanem smeru budouciho vyvoje vypocetnich systemu MATLAB, 
Simulink a FEMLAB (COMSOL Multiphysics). 

Program prednasek naleznete na http://www.humusoft.cz/akce/matlab05/ . 

Pro kazdeho ucastnika budou pripraveny materialy o novych produktech a 
aplikacich systemu MATLAB a FEMLAB, sbornik uzivatelskych prednasek, 
obcerstveni a obed.  

Specialista svedske firmy Comsol podpori dopoledni program konference 
informacemi o novinkach a v odpolednim seminari bude na prikladech z praxe 
prezentovat aplikacni moznosti systemu FEMLAB (COMSOL Multiphysics).  

K registraci muzete vyuzit internetovou stranku konference 
http://www.humusoft.cz/akce/matlab05/ 
kde krome organizacnich informaci a registracniho formulare naleznete i 
prubezne aktualizovany program a elektronickou verzi sborniku konference (bude 
zverejnena 16.11.2005). Uzaverka prihlasek je 13.11.2005. 

Registracni poplatek ve vysi 800 Kc bude vybiran v hotovosti na miste.

V pripade nejasnosti ci pro doplneni informaci se na nas prosim neprodlene 
obratte. 

Tesime se na setkani s Vami.

S pozdravem,
Ing. Petr Byron


********************************
Mediální partner konference Technical Computing Prague 2005 je casopis 
AT&P Journal  http://www.atpjournal.sk/
********************************

-----------------------------------------------------
Petr Byron
HUMUSOFT s.r.o., Pobrezni 20, 186 00 Praha 8, Czech Republic
byron at humusoft.cz
http://www.humusoft.cz
tel.: ++ 420 284 011 730, direct tel.: ++ 420 284 011 735
fax: ++ 420 284 011 740
-----------------------------------------------------
More information about the CsMUG mailing list