formát EPS

Peter Pek peterpek at centrum.sk
Sat Feb 25 18:59:36 CET 2006


Problém sa týka ukladania grafov:
Je možné získať aj iné fonty ako Courier a MS Sans Serif, ktoré podporujú diakritiku, t.j. najmä ť, č a ž. Ak exportujem (ukladám) obrázok (graf) do formátu EPS, vo výslednom obrázku (napriek tomu, že som použil fonty Corier a MS Sans Serif, ktoré zobrazujú ť, č, ž) písmená ť a ž nie sú zobrazené a písmeno č je é. Dá sa to odstrániť, aby po exportovaní do formát EPS bola zobrazená diakritika.

Za odpoveď ďakujem

Peter

More information about the CsMUG mailing list