formát EPS

Miroslav Vlcek vlcek at fd.cvut.cz
Wed Mar 1 17:53:28 CET 2006


Peter Pek wrote:

>Problém sa týka ukladania grafov:
>Je možné získať aj iné fonty ako Courier a MS Sans Serif, ktoré podporujú diakritiku, t.j. najmä ť, č a ž. Ak exportujem (ukladám) obrázok (graf) do formátu EPS, vo výslednom obrázku (napriek tomu, že som použil fonty Corier a MS Sans Serif, ktoré zobrazujú ť, č, ž) písmená ť a ž nie sú zobrazené a písmeno č je é. Dá sa to odstrániť, aby po exportovaní do formát EPS bola zobrazená diakritika.
>
>Za odpoveď ďakujem
>
>Peter
>
>
>
>_______________________________________________
>CsMUG mailing list
>CsMUG at vscht.cz
>http://listserv.vscht.cz/mailman/listinfo/csmug
>
> 
>
Vazeny kolego,
predpokladam, ze neptrebujete diakritiku ve formatu EPS jen pro obrazek 
samotny, ale pro export obrazku do nejakeho textoveho souboru. Ja sam 
mam dobre zkusenosti se stylem psfrag, ktery v LaTeXu umoznuje nahradit 
jakykoliv znak v eps obrazku za libovolny znak, ktery dokazete vytvorit 
v LaTeXu.

Pro nazornost vam posilam svuj zdrojovy text inversni.tex, obrazek.eps, 
kter tento zdrojovy text pouziva a vysledny inversni.pdf format.

-- 
Prof. Miroslav Vlček

Department of Applied Mathematics
Faculty of Transportation Science
Czech Technical University in Prague

phone: +420 224 817 890
e-mail: vlcek at fd.cvut.cz
http://www.fd.cvut.cz/Personal/Vlcek/                                                                                                                                                                                                            

-------------- next part --------------
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
%\usepackage{floatflt}
\usepackage{epsf}
\usepackage{psfrag}
\usepackage{graphicx}
\hyphenation{elek-tro-techniky}
 \oddsidemargin 0mm
 \textwidth 160mm
 \textheight 258mm
\begin{document}
\section{Vztah mezi Čebyševovou aproximací a inversní Čebyševovou
aproximací\\} \psfragscanon \psfrag{H}[B][B]{\small $ H(j\Omega)
$} \psfrag{Ome}[t][t]{\footnotesize $ \Omega $}
\psfrag{ceb}{\small $\displaystyle \frac{1}{1+
\epsilon^{2}T_{n}^{2}(\Omega)}$} \psfrag{ceb}{\small
$\displaystyle \frac{1}{1+ \epsilon^{2}T_{n}^{2}(\Omega)}$}
 \psfrag{kompl}{\footnotesize
$\displaystyle \frac{ \epsilon^{2}T_{n}^{2}(\Omega)}{1+
\epsilon^{2}T_{n}^{2}(\Omega)}$}
 \psfrag{inver}{\footnotesize
$\displaystyle \frac{1}{1+ \epsilon^{2}
\frac{T_{n}^{2}(\frac{1}{\kappa})}{T_{n}^{2}( \frac{1}{\kappa
\Omega})} }$}
\begin{center}
\begin{figure}[tbh]
\includegraphics[width=100mm]{obrazek.eps}

\caption{Transformace mezi aproximacemi Čebyševova typu
\hspace{50mm}}
\end{figure}

\end{center}
Komplementární kmitočtové charakteristiky dolní a
horní propust
\begin{eqnarray}
\mbox{DP} + \mbox{HP} & = & 1 \, , \mbox{resp.}\nonumber \\
\displaystyle \frac{1}{1+ \epsilon^{2}T_{n}^{2}(\Omega)} +
\displaystyle \frac{ \epsilon^{2}T_{n}^{2}(\Omega)}{1+
\epsilon^{2}T_{n}^{2}(\Omega)} & = & 1 \, .
\end{eqnarray}
Komplementární horní propust transformujeme na dolní propust s
jiným umístěním okraje propustného pásma. Použijeme transformaci
$\displaystyle \Omega \rightarrow \frac{1}{\kappa \Omega}$, kde $
\displaystyle \frac{\omega_{s}}{\omega_{p}} = \frac{1}{\kappa}$
\begin{equation}
 \frac{
\epsilon^{2}T_{n}^{2}(\Omega)}{1+ \epsilon^{2}T_{n}^{2}(\Omega)}
\rightarrow \frac{\epsilon^{2}T_{n}^{2}(\frac{1}{\kappa
\Omega})}{{1+ \epsilon^{2}T_{n}^{2}(\frac{1}{\kappa \Omega})}}
\end{equation}
a dále zaměníme $\displaystyle \epsilon^{2} \rightarrow \frac{1}{
\epsilon^{2} T_{n}^{2}(\frac{1}{\kappa}) }$ a dostáváme
\begin{equation}
 \frac{ \epsilon^{2}  T_{n}^{2}(\frac{1}{\kappa \Omega}) }
   { {1+\epsilon^{2} T_{n}^{2}(\frac{1}{\kappa \Omega})}}
   \rightarrow \displaystyle
 \frac{ \displaystyle \frac{T_{n}^{2}(\frac{1}{\kappa \Omega})}
        {\epsilon^{2} T_{n}^{2}( \frac{1}{\kappa})} }
   {1+ \displaystyle \frac{T_{n}^{2}(\frac{1}{\kappa \Omega})}
        {\epsilon^{2} T_{n}^{2}( \frac{1}{\kappa})} } =
\displaystyle
 \frac{1}
   {1 + \epsilon^{2} \displaystyle \frac{ T_{n}^{2}(\frac{1}{\kappa})}
                      { T_{n}^{2}(\frac{1}{\kappa \Omega})}}
                       = H(j\Omega)H(-j\Omega)\, ,
\end{equation}
což je charakteristrická rovnice pro inversní Čebyševovu
aproximaci .
\end{document}
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: obrazek.eps
Type: application/postscript
Size: 21577 bytes
Desc: not available
Url : http://listserv.vscht.cz/pipermail/csmug/attachments/20060301/1e7acda0/obrazek.eps
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: inversni.pdf
Type: application/pdf
Size: 45912 bytes
Desc: not available
Url : http://listserv.vscht.cz/pipermail/csmug/attachments/20060301/1e7acda0/inversni.pdf


More information about the CsMUG mailing list