Dva dotazy

Peter Hlousek hlousek at kae.zcu.cz
Fri Jun 15 13:24:22 CEST 2007


Dekuji za za dodane kody, to pomohlo.
Ted jeste to vymyslet jak s tim formularem, me zatim nic nenapadlo.

P. Hlousek


Thursday, June 14, 2007, 6:55:49 PM, you wrote:

MK> Zasilam několik kodu resicich tento problem, které lze nalezt na
MK> MatlabCentral.

MK> Michal Kvasnicka 

MK> -----Original Message-----
MK> From: csmug-bounces at vscht.cz [mailto:csmug-bounces at vscht.cz] On Behalf Of
MK> Peter Hlousek
MK> Sent: Thursday, June 14, 2007 6:19 PM
MK> To: CS Matlab User Group
MK> Subject: Dva dotazy

MK> Zdravim,

MK> mam dva jednoduche dotazy:

MK> 1) Opravdu Matlab sam o sobe neumi zaokrouhleni na urcity pocet desetinnych
MK> mist? Nasel jsem jen funkci roundn, ktera je ovsem soucasti Mapping
MK> toolboxu, ktery nemam licencovany.

MK> 2) Jak pri vytvareni formulare v programu udelat aby formular byl
MK> maximalizovany pres celou obrazovku, kod z napovedy nejak nezabira:

MK> screensize = get(0,'ScreenSize');

MK> f2 = Second('Units','pixels', 'Position', [0, 0,screensize(3),
MK> screensize(4)]);

MK> Second je nazev GUI formulare.

MK> Predem dekuji za odpovedi!

MK> P. Hlousek

MK> _______________________________________________
MK> CsMUG mailing list
MK> CsMUG at vscht.cz
MK> http://listserv.vscht.cz/mailman/listinfo/csmug

More information about the CsMUG mailing list