Selektivní ( podmíněné ) ukládání výsledků simulace v Simulinku

Zdeněk Hurák hurak at fel.cvut.cz
Thu Dec 25 13:29:08 CET 2008


Dobrý den, pěkné svátky pro jedny, pohodový začátek roku pro druhé,

v rámci dlouhé simulace potřebuji ukládat pouze některé krátké pasáže z jejích 
výstupních signálů. Simulace je totiž skutečně dlouhá a s vysokou vzorkovací 
periodou, že by se veškeré výsledky ani do paměti nevlezly. Navíc, po většinu 
simulace se vůbec nic zajímavého neděje. Chci tedy začít ukládat pasáž 
řekněme sto vzorků, která bude odstartována nějakou událostí. Je toto 
realizovatelné?

Jakmile budu umět toto, budu potřebovat přemýšlet o rozšíření, které mi při 
detekci spouštěcí události připojí i řekněme sto předcházejících vzorků. To 
už bych snad nějak dal dohromady použitím zpožďovacího bloku.

A jakmile budu umět i to, potřebuji celé uvedené schéma realizovat nikoliv pro 
simulaci, ale v externím módu v real-time experimentu s použitím převodníkové 
karty. Teď už má potřeba dává smysl, že? Měřím nějaký signál, ze kterého jen 
jednou řekněme za minutu detekuji nějakou spouštěcí událost, a datové okno 
krátce před i po této události chci uložit pro pozdější zkoumání. Samotný 
experiment běží několik minut na vysokém vzorkovacím kmitočtu, takže uložit 
veškerá data je vyloučené. Konkrétně používám Real Time Windows Target. 
Nepochybně tato volba omezuje možnosti, které Simulink nabízí pro logování 
dat v pouhé simulaci.

Děkuji moc za jakoukoliv radu.


PS: abych předešel případnému nedorozumění, uvedu, že legální licenci k RTWT 
jsem využíval během posledního téměř roku, kdy jsem pracovně působil na TU v 
Eindhovenu. 


-- 
Zdeněk Hurák
Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
Department of Control Engineering
Tel.: +420 - 224357683, +420 - 608345922, Fax: +420 - 224916648
E-mail: hurak at fel.cvut.cz, Web: http://ar.c-a-k.cz/hurakMore information about the CsMUG mailing list