Skoleni MATLAB-Simulink-COMSOL - 2/2008

Petr Byron Byron at humusoft.cz
Fri Jan 18 12:53:18 CET 2008


Oznameni pro priznivce vypocetnich prostredi MATLAB a COMSOL
=================================================

Vazena pani,
Vazeny pane,

dovoluji si Vas pozvat na dalsi serii kurzu programoveho prostredi 
MATLAB/Simulink/COMSOL. Upozornuji na novou rozsirenou strukturu pokrocilych
kurzu Simulinku a jeho nadstaveb (Ct a Pa):

Po. 11.2.2008 Matlab I 
Ut.  12.2.2008 Matlab II
St.  13.2.2008 Simulink I
Ct.  14.2.2008 Simulink II + fyzikalni modelovani
Pa. 15.2.2008 Stateflow + Real Time Workshop

Ut.  19.2.2008 COMSOL Multiphysics

Mate-li Vy nebo Vasi kolegove zajem se nektereho kurzu ucastnit, prosim 
rezervujte si vcas mista:
telefonicky +420 284 011 730 
faxem +420 284 011 740
e-mailem info at humusoft.cz
formularem na nasich strankach http://www.humusoft.cz/matlab/skoleni.htm

Misto, cas a ceny skoleni jsou uvedeny nize.


Radi Vam zodpovime pripadne dotazy.

S pozdravem,
Petr Byron

====================================================================
         Matlab - tematicky zamerena skoleni
            Cenik platny od 1.1.2008

Nazev:                    cena Kc / 1 osoba
---------------------------------------------------------------------

1. Matlab I . . . . . . . . . . . . . . . 3.600  (skoly 2.900)
    ovladani a zakladni prvky jazyka, 
    operace s vektory a maticemi,
    2D a 3D grafika, 
    datove typy, logicke funkce,
    import a export dat,
    zaklady programovani (M-soubory)

2. Matlab II . . . . . . . . . . . . . . 4.000  (skoly 3.200)
    definice funkce, handle funkce, 
    typy funkci v MATLABu,
    nastroje pro ladeni programu, 
    Handle Graphics,
    tvorba grafickeho uzivatelskeho rozhrani,
    priklad pouziti nastruje Guide

3. Simulink I . . . . . . . . . . . . . 3.600  (skoly 2.900)
    modelovani dynamickych systemu v Simulinku,
    knihovna bloku, 
    simulacni algoritmy,
    subsystemy, 
    tvorba uzivatelskych bloku

4. Simulink II + fyzikalni modelovani . . . . 4.000  (skoly 3.200)
    nastroje pro ladeni modelu v Simulinku,
    pokrocile ovladani simulace a S-funkce,
    zaklady fyzikalniho modelovani v Simscape,
    modelovani mechanickych soustav v SimMechanics,
    modelovani elektrickych soustav v SimPowerSystems

5. Stateflow + Real Time Workshop . . . . 4.000  (skoly 3.200)
    modelovani sekvencnich automatu ve Stateflow,
    propojeni Stateflow a Simulinku,
    generovani C kodu pomoci Real Time Workshopu,
    cilove platformy pro Real Time Workshop (targets)


6. COMSOL Multiphysics . . . . . . 3.600  (skoly 2.900)
    modelovani fyzikalnich jevu v CM
    model navigator, aplikacni rezimy, 
    graficke prostredi, vytvareni modelu, 
    import a export dat, prehled modelu PDE,
    multifyzikalni modelovani, 
    zpracovani vysledku vypoctu, 
    postprocesor


Delka kurzu:      1 den, od 9:00 do 16:00 hod.

Misto konani:      Matlab Training Center
               Pobrezni 20, 186 00 Praha 8
               (mapka na http://www.humusoft.cz/top/mapa.jpg)

Obcerstveni:    obcerstveni a obed pro kazdeho ucastnika skoleni.

V cene jsou zahrnuty tistene skolici materialy (pro kurzy 1, 2, 3 a 6).

Po dohode je mozne obsah kurzu prizpusobit nebo sjednat tematicke 
skoleni na Vami pozadovane tema, popripade usporadat skoleni primo
na Vasem pracovisti. Cena, termin a misto konani bude predmetem
dohody.

Ceny jsou uvedeny v Kc bez DPH 19%.


-----------------------------------------------------
Petr Byron
HUMUSOFT s.r.o., Pobrezni 20, 186 00 Praha 8, Czech Republic
byron at humusoft.cz
http://www.humusoft.cz
tel.: ++ 420 284 011 730, direct tel.: ++ 420 284 011 735
fax: ++ 420 284 011 740
-----------------------------------------------------More information about the CsMUG mailing list