At prikazy a Matlab

Zaplatilek Karel Karel.Zaplatilek at unob.cz
Mon Jun 23 11:01:13 CEST 2008


Zdravím, s rozhraním RS-232 máme nějaké, byť malé, zkušenosti. Ne tedy s GSM zařízením, ale obecně se to dá použít téměř všude.
Vždy je nutné si přečíst popis komunikace u daného zařízení (GSM, měřicí
přístroje). Nejdete zde rychlost, paritu bitů aj. Moderní zařízení jsou
vybaveny jazykem podle standardu SCPI a tomu odpovídá formát příkazů
na posílání a čtení dat a řídicích slov. My jsme použili např. tyto
příkazy:

1. Ovládání staršího digitálního multimetru Metex M-4650CR

 s=serial('COM1','baudrate',1200,'databits',7,'parity','none','stopbits',2,
      'terminator','CR');
 fopen(s)
 fprintf(s,'D') % poslani priznaku D, kteremu Metex rozumi, on pak posle
          data
 data=fscan(s) % precteni dat - kopie displeje

 data =
 DC 14.475 C

 data1=str2num(data([3:9]))

 data1 =
   14.475

  fclose(s) % uzavreni komunikace

  Jedná se o navázání spojení vytvořením objektu "s", nastavení hodnot přenosu dle návodu a díky písmenu D, poslaného přístroji, je vyžádána kopie displeje ve formě řetězce znaků s převodem na Double.

2. Náročnější řízení moderního přístroje Agilent 33120A (generátor libovolných průběhů)

 s=serial('COM2','baudrate',9600,'databits',7,'parity','even','stopbits',2,
      'terminator','LF');
 fopen(s)
 rizeni=sprintf('APPL:SIN %.1f HZ, %1.3f VPP, %1.3f V/n',50e3,2,-0.5);
 fprintf(s,rizeni)

 fclose(s)

 Řetězec v závorce příkazu sprintf je ukázkou komunikace s využitím standardu SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments). Vše bylo pěkně popsáno v návodu k přístroji včetně příkladů a fungovalo to ihned.
Šlo o to nastavit generování signálu s tvarem Sinus (SIN) s danými parametry. Před začátkem se však musela povolit komunikace s PC na panelu přístroje.
Pozor na neuzavřené objekty sériové komunikace. Vznikne to tehdy, když je otevřete (fopen), ale dále dojde k chybě, aniž se pomocí fclose uzavřou. Viz help MATLABu.

Snad vám to k něčemu bude. Možná že zařízení GSM komunikují podobně.

Karel Zaplatílek, UO Brno.More information about the CsMUG mailing list