Skoleni MATLAB-Simulink 12/2009

Milada Kozubková milada.kozubkova at vsb.cz
Tue Nov 10 15:20:41 CET 2009


Petr Byron napsal(a):
> Vazena pani,
> Vazeny pane,
>
> dovoluji si Vas pozvat na posledni letosni serii kurzu programoveho prostredi MATLAB & Simulink
>
> Po. 14.12.2009 Matlab I 
> Ut.  15.12.2009 Matlab II
> St.  16.12.2009 Simulink I
> Ct.  17.12.2009 Simulink II + Fyzikalni modelovani
>
> Mate-li Vy nebo Vasi kolegove zajem se nektereho kurzu ucastnit, prosim 
> rezervujte si vcas mista:
> telefonicky +420 284 011 730 
> faxem +420 284 011 740
> e-mailem info at humusoft.cz
> formularem na nasich strankach http://www.humusoft.cz/skoleni
>
> Misto, cas a ceny skoleni jsou uvedeny nize.
>
> Radi Vam zodpovime pripadne dotazy.
>
> S pozdravem,
> Petr Byron
>
> ====================================================================
>          Matlab - tematicky zamerena skoleni
>             Cenik platny od 1.1.2009
>
> Nazev:                    cena Kc / 1 osoba
> ---------------------------------------------------------------------
>
> 1. Matlab I . . . . . . . . . . . . . . . 3.600  (skoly 2.900)
>     ovladani a zakladni prvky jazyka, 
>     operace s vektory a maticemi,
>     2D a 3D grafika, 
>     datove typy, logicke funkce,
>     import a export dat,
>     zaklady programovani (M-soubory)
>
> 2. Matlab II . . . . . . . . . . . . . . 4.000  (skoly 3.200)
>     definice funkce, handle funkce, 
>     typy funkci v MATLABu,
>     nastroje pro ladeni programu, 
>     Handle Graphics,
>     tvorba grafickeho uzivatelskeho rozhrani,
>     priklad pouziti nastruje Guide
>
> 3. Simulink I . . . . . . . . . . . . . 3.600  (skoly 2.900)
>     modelovani dynamickych systemu v Simulinku,
>     knihovna bloku, 
>     simulacni algoritmy,
>     subsystemy, 
>     tvorba uzivatelskych bloku
>
> 4. Simulink II + Stateflow . . . . . . . . . 4.000  (skoly 3.200)
>     nastroje pro ladeni modelu v Simulinku,
>     pokrocile ovladani simulace a S-funkce,
>     modelovani sekvencnich automatu ve Stateflow,
>     propojeni Stateflow a Simulinku
>
> 4a. Simulink II + fyzikalni modelovani . . . . 4.000  (skoly 3.200)
>     nastroje pro ladeni modelu v Simulinku,
>     pokrocile ovladani simulace a S-funkce,
>     zaklady fyzikalniho modelovani v Simscape,
>     modelovani mechanickych soustav v SimMechanics,
>     modelovani elektrickych soustav v SimPowerSystems
>
> 5. Real Time Workshop + dSPACE . . . . . 4.600  (skoly 3.500)
>     generovani C kodu pomoci Real Time Workshopu,
>     cilove platformy pro Real Time Workshop (dSPACE, 
>                 RT Windows Target, xPC Target...),
>     dSPACE RTI - tvorba aplikaci v Simulinku,
>     ControlDesk - konfigurace systemu a ovladani aplikaci
>
> 6. COMSOL Multiphysics I . . . . . . 3.600  (skoly 2.900)
>    ovladani programu a jeho filosofie
>    model navigator, aplikacní rezimy a priprava ulohy
>    pracovni postup pri reseni ulohy, zakladni kroky
>    multifyzikalni modelovani, zpracovani vysledku
>    reseni nekolika typickych prikladu
>
> 7. COMSOL Multiphysics II . . . . . . 4.000  (skoly 3.200)
>    multifyzikální modelování, vazby mezi aplikacemi
>    coupling variables, priklady
>    generovani FEM site, resice
>    import a export v prostredi COMSOL Multiphysics
>    komunikace COMSOL - MATLAB
>
>
> Delka kurzu:      1 den, od 9:00 do 16:00 hod.
>
> Misto konani:      Matlab Training Center
>                Pobrezni 20, 186 00 Praha 8
>                (mapka na http://www.humusoft.cz/top/mapa.jpg)
>
> Obcerstveni:    obcerstveni a obed pro kazdeho ucastnika skoleni.
>
> V cene jsou zahrnuty tistene skolici materialy (pro kurzy 1, 2, 3 a 6).
>
> Po dohode je mozne obsah kurzu prizpusobit nebo sjednat tematicke 
> skoleni na Vami pozadovane tema, popripade usporadat skoleni primo
> na Vasem pracovisti. Cena, termin a misto konani bude predmetem
> dohody.
>
> Ceny jsou uvedeny v Kc bez DPH 19%.
>
>
> -----------------------------------------------------
> Srdecne Vas zveme k ucasti na konferenci
> *** Technical Computing Prague 2009 ***
>            19.11.2009
>  http://www.humusoft.cz/akce/matlab09
>
> -----------------------------------------------------
> Petr Byron
> HUMUSOFT s.r.o., Pobrezni 20, 186 00 Praha 8, Czech Republic
> byron at humusoft.cz
> http://www.humusoft.cz
> tel.: ++ 420 284 011 730, direct tel.: ++ 420 284 011 735
> fax: ++ 420 284 011 740
> -----------------------------------------------------
>
>
> _______________________________________________
> CsMUG mailing list
> CsMUG at vscht.cz
> http://listserv.vscht.cz/mailman/listinfo/csmug
>
>  
Vazeny pane kolego,
momentalne se trapime s resenim hydraulickeho razu v SimHydraulics a 
vyhodnocenim prenosu pomoci LTI. Manual je velmi neprehledny z duvodu 
proklikavani, neni mozne na linearizovanou analyzu mit vytistenou verzi 
(pdf)? Respektive je mozne ucelene kapitoly tisknout?
Velmi mi nam to usnadnilo praci. Dekuji za informace
Kozubkova

-- 
doc. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
17.listopadu 15
Ostrava-Poruba
70833
milada.kozubkova at vsb.cz
+420 597 323 342
http://www.338.vsb.cz

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: milada_kozubkova.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 558 bytes
Desc: not available
Url : http://listserv.vscht.cz/pipermail/csmug/attachments/20091110/4afb1965/milada_kozubkova.vcf


More information about the CsMUG mailing list