Re: vstup z klávesnice

mila.capek at seznam.cz mila.capek at seznam.cz
Wed May 12 10:16:41 CEST 2010


Dobrý den

Pokud máte na mysli přímo Matlab, mám poměrně jednoduchý návod. Sám tak řídím posun po plátně v kreslícím programu. Podotýkám, že kód je objektový.

1) pro daný figure definuji (krom jiných) callback funkci:

set(IFSObj.handles.figure,...
  'KeyPressFcn',@(scr,event)cwKeyPressFcn(IFSObj,scr,event,true));

2) ve funkci cwKeyPressFcn se tážu na obsah event.Key:

function cwKeyPressFcn(IFSObj,scr,event)
IFSObj.Runtime.keyPressed = event.Key;
switch IFSObj.Runtime.keyPressed
  case 'none'
    return;
  case 'uparrow'
... něco
  case 'downarrow''
... něco
  case 'leftarrow''
... něco
  case 'rightarrow''
... něco a další části programu


Toto řešení je jednoduché, rychlé a zatím jsem nesledal žádné problémy. Takto lze reagovat na libovolnou klávesu, v extrémním případě i např. vytvořit konzoly ve vlastním programu.

S pozdravem Miloslav Čapek
Katedra elektromagnetického pole
ČVUT-FEL> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zaplatilek Karel <karel.zaplatilek at unob.cz>
> Předmět: vstup z klávesnice
> Datum: 12.5.2010 09:09:27
> ----------------------------------------
> Zdravím. Řeším zřejmě jednoduchý problém jak řídit běh programu pomocí
> kurzorových šipek z klávesnice (arrow). Jde např. o pohyb kurzoru s jejich
> použitím.
> Díky za zkušenosti.
> 
> Karel Zaplatílek
> 
> 
> 
> More information about the CsMUG mailing list