Skoleni MATLAB-Simulink-dSPACE-COMSOL 10-11/2010

Petr Byron Byron at humusoft.cz
Tue Oct 19 14:36:49 CEST 2010


Vazena pani, 
Vazeny pane,

dovoluji si Vas pozvat na dalsi serii skoleni MATLAB-Simulink-dSPACE-COMSOL:

Po. 25.10.2010 MATLAB I 
Ut.  26.10.2010 MATLAB II

Po.  8.11.2010 Simulink I
Ut.   9.11.2010 Simscape, SimMechanics, SimPowerSystems
St.  10.11.2010 Simulink II + Stateflow
Ct.  11.11.2010 Real Time Workshop + dSPACE

---------------------------------------------------------------------
     *** POZOR! Zmena terminu ***
Po.  22.11.2010  Paralelni vypocty v MATLABu  
Do kurzu nove zacleneny GPU vypocty na platforme nVIDIA CUDA !
---------------------------------------------------------------------

Po.  29.11.2010 COMSOL Multiphysics I
Ut.  30.11.2010 COMSOL Multiphysics II


Mate-li Vy nebo Vasi kolegove zajem se nektereho kurzu ucastnit, prosim rezervujte si vcas mista:
telefonicky +420 284 011 730 
faxem +420 284 011 740
e-mailem info at humusoft.cz
formularem na nasich strankach http://www.humusoft.cz/skoleni

Misto, cas a ceny skoleni jsou uvedeny nize.

Radi Vam zodpovime pripadne dotazy.

S pozdravem,
Petr Byron

====================================================================
        MATLAB-Simulink-dSPACE-COMSOL
           tematicky zamerena skoleni
            Cenik platny od 1.1.2010

Nazev:                    cena Kc / 1 osoba
---------------------------------------------------------------------

1. Matlab I . . . . . . . . . . . . . . . 3.600  (skoly 2.900)
    ovladani a zakladni prvky jazyka, 
    operace s vektory a maticemi,
    2D a 3D grafika, 
    datove typy, logicke funkce,
    import a export dat,
    zaklady programovani (M-soubory)

2. Matlab II . . . . . . . . . . . . . . 4.000  (skoly 3.200)
    definice funkce, handle funkce, 
    typy funkci v MATLABu,
    nastroje pro ladeni programu, 
    Handle Graphics,
    tvorba grafickeho uzivatelskeho rozhrani,
    priklad pouziti nastruje Guide

3. Simulink I . . . . . . . . . . . . . 3.600  (skoly 2.900)
    modelovani dynamickych systemu v Simulinku,
    knihovna bloku, 
    simulacni algoritmy,
    subsystemy, 
    tvorba uzivatelskych bloku

4. Nastroje pro fyzikalni modelovani . . . . 4.000  (skoly 3.200)
    zaklady fyzikalniho modelovani v Simscape,
    modelovani mechanickych soustav v SimMechanics,
    modelovani elektrickych soustav v SimPowerSystems

5. Simulink II + Stateflow . . . . . . . . . 4.000  (skoly 3.200)
    nastroje pro ladeni modelu v Simulinku,
    pokrocile ovladani simulace a S-funkce,
    modelovani sekvencnich automatu ve Stateflow,
    propojeni Stateflow a Simulinku

6. Real Time Workshop + dSPACE . . . . . 4.600  (skoly 3.500)
    generovani C kodu pomoci Real Time Workshopu,
    cilove platformy pro Real Time Workshop (dSPACE, RT Windows Target, xPC Target...),
    dSPACE RTI - tvorba aplikaci v Simulinku,
    ControlDesk - konfigurace systemu a ovladani aplikaci

7. Paralelni vypocty v MATLABu . . . 4.000  (skoly 3.200) 
    moznosti paralelizace vypocetne narocnych uloh
    architektura a konfigurace vypocetniho clusteru
    distribuovane a davkove ulohy
    paralelni cykly
    datove paralelni ulohy a distribuovana pole
    GPU vypocty na platforme nVIDIA CUDA    !!! NOVE !!! 

8. COMSOL Multiphysics I . . . . . . 3.600  (skoly 2.900)
   ovladani programu a jeho filosofie
   model navigator, aplikacní rezimy a priprava ulohy
   pracovni postup pri reseni ulohy, zakladni kroky
   multifyzikalni modelovani, zpracovani vysledku
   reseni nekolika typickych prikladu

9. COMSOL Multiphysics II . . . . . . 4.000  (skoly 3.200)
   multifyzikální modelování, vazby mezi aplikacemi
   coupling variables, priklady
   generovani FEM site, resice
   import a export v prostredi COMSOL Multiphysics
   komunikace COMSOL - MATLAB


Delka kurzu:      1 den, od 9:00 do 16:00 hod.

Misto konani:      Matlab Training Center
               Pobrezni 20, 186 00 Praha 8
               (mapka na http://www.humusoft.cz/top/mapa.jpg)

Obcerstveni:    obcerstveni a obed pro kazdeho ucastnika skoleni.

V cene jsou zahrnuty tistene skolici materialy (pro kurzy 1, 2, 3, 8, 9).

Po dohode je mozne obsah kurzu prizpusobit nebo sjednat tematicke 
skoleni na Vami pozadovane tema, popripade usporadat skoleni primo
na Vasem pracovisti. Cena, termin a misto konani bude predmetem
dohody.

Ceny jsou uvedeny v Kc bez DPH 20%.


-------
Petr Byron
byron at humusoft.cz, http://www.humusoft.cz
HUMUSOFT s.r.o., Pobrezni 20, 186 00 Praha 8, Czech Republic
tel.: ++ 420 284 011 730, fax: ++ 420 284 011 740
-------More information about the CsMUG mailing list