slider

Jan Houska Houska at humusoft.cz
Wed Apr 12 12:57:08 CEST 2017


Dobrý den,

chování listenerů bylo změněno se zavedením nového grafického systému ve 
verzi R2014b. Pro více podrobností se prosím podívejte sem:

https://www.mathworks.com/help/matlab/graphics-changes-in-r2014b.html
https://www.mathworks.com/help/matlab/graphics_transition/why-does-handle-listener-return-an-error-1.html

Zdraví Jan Houška


> Dobrý den,
> 
>       při tvorbě GUI v MATLAB používám u objektu "Slider" příkaz
>       "handle.listener" pro plynulý pohyb jezdce. Nyní v MATLAB R2016a
>       mi tato funkce nechce fungovat, systém hlásí že to neexistuje.
>       Díky za tipy nebo pomoc.
> 
> S pozdravem
> 
> prof. Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D.
> 
> Katedra elektrotechniky
> Fakulta vojenských technologií
> Univerzita obrany
> 
> Kounicova 65 / 662 10 Brno
> telefon: 973 44 2709
> 
> [FVT + UO_CJ]
> 
> 


--
Jan Houska                      HUMUSOFT s.r.o.
houska at humusoft.com                 Pobrezni 20
http://www.humusoft.com               186 00 Praha 8
tel: ++ 420 284 011 730               Czech Republic
fax: ++ 420 284 011 740More information about the CsMUG mailing list