AppDesigner

Zaplatílek Karel karel.zaplatilek at unob.cz
Fri Apr 26 10:45:11 CEST 2019


Dobrý den,

      Pro tvorbu GUI používám léty prověřený přístup "Switched Board Programming", tedy ruční vytváření grafických objektů a jejich vlastností. Z hlediska práce technika a učitele se mi to jeví jako optimální. Aplikace jsou přehledné a studenti mají vše pod kontrolou. Nástroj GUIDE používáme jen výjimečně.

      Před časem zavedl MathWorks nový nástroj AppDesigner, kde jsou některé nové zajímavé grafické objekty, které ovšem moc nefungují pod klasickým objekte Figure, je třeba nových objektů UIFigure, apod.

      Moc rád bych zůstal u své oblíbené metody ruční práce při tvorbě GUI a současně do ní zavedl UIobjekty, ale přiznám se, že první mé pokusy byl spíše rozpačité. Je to vůbec možné anebo jsou UIobjekty určené zejména pro interaktivní použití AppDesigneru? Jaký byl filozofický důvod zavedení nového designeru?


Děkuji za tipy nebo zkušenosti.


S pozdravem

prof. Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D.

Katedra informatiky, kybernetické bezpečnosti a robotiky
Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Kounicova 65 / 662 10 Brno
telefon: 973 44 2709

[FVT + UO_CJ]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.vscht.cz/pipermail/csmug/attachments/20190426/15a7c4a9/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 15717 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://listserv.vscht.cz/pipermail/csmug/attachments/20190426/15a7c4a9/attachment.png>


More information about the CsMUG mailing list