Dva dotazy

Michal Kvasnicka michal.kvasnicka at o2active.cz
Thu Jun 14 18:55:49 CEST 2007


Zasilam několik kodu resicich tento problem, které lze nalezt na
MatlabCentral.

Michal Kvasnicka 

-----Original Message-----
From: csmug-bounces at vscht.cz [mailto:csmug-bounces at vscht.cz] On Behalf Of
Peter Hlousek
Sent: Thursday, June 14, 2007 6:19 PM
To: CS Matlab User Group
Subject: Dva dotazy

Zdravim,

mam dva jednoduche dotazy:

1) Opravdu Matlab sam o sobe neumi zaokrouhleni na urcity pocet desetinnych
mist? Nasel jsem jen funkci roundn, ktera je ovsem soucasti Mapping
toolboxu, ktery nemam licencovany.

2) Jak pri vytvareni formulare v programu udelat aby formular byl
maximalizovany pres celou obrazovku, kod z napovedy nejak nezabira:

screensize = get(0,'ScreenSize');

f2 = Second('Units','pixels', 'Position', [0, 0,screensize(3),
screensize(4)]);

Second je nazev GUI formulare.

Predem dekuji za odpovedi!

P. Hlousek

_______________________________________________
CsMUG mailing list
CsMUG at vscht.cz
http://listserv.vscht.cz/mailman/listinfo/csmug
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: round2.m
Type: application/mathematica
Size: 1691 bytes
Desc: not available
Url : http://listserv.vscht.cz/pipermail/csmug/attachments/20070614/10ea7ccf/round2.bin
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: round2_.m
Type: application/mathematica
Size: 776 bytes
Desc: not available
Url : http://listserv.vscht.cz/pipermail/csmug/attachments/20070614/10ea7ccf/round2_.bin
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: roundd.m
Type: application/mathematica
Size: 1303 bytes
Desc: not available
Url : http://listserv.vscht.cz/pipermail/csmug/attachments/20070614/10ea7ccf/roundd.bin


More information about the CsMUG mailing list