AppDesigner

Jan Studnicka Studnicka at humusoft.cz
Mon Apr 29 13:08:44 CEST 2019


Dobrý den,

Jak správně píšete, nové UIobjekty AppDesigneru musí být pod objektem uifigure. Nelze tedy kombinovat "klasický" programmatic workflow 
přímým vkládáním nových UIobjektů do okna figure. AppDesigner je filozoficky přechodem na objektově orientovaný přístup - kód aplikace je 
MATLAB class.

Více informací naleznete například zde:

	https://www.mathworks.com/products/matlab/app-designer/comparing-guide-and-app-designer.html

V současnosti je doporučeným postupem používat objekt uifigure a jeho UIobjekty pouze v kombinaci s nástrojem AppDesigner:

	https://www.mathworks.com/help/matlab/code-app-behavior-in-app-designer.html

V případě, že chcete ručně vytvářet grafické objekty a jejich vlastnosti bez využití jakéhokoliv interaktivního nástroje, je stále 
doporučován klasický přístup:

	https://www.mathworks.com/discovery/matlab-gui.html
	https://www.mathworks.com/help/matlab/gui-development.html

Z App Designeru lze aplikaci exportovat jako .m soubor, který pak můžete případně upravovat v klasickém MATLAB Editoru:

	https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/452292

Výhodou App Designeru je ale to, že se můžete snadno při vývoji aplikace přepínat mezi Design View a Code View, přičemž v rámci Code View 
máte k dispozici Editor i s code analyzerem a debuggerem.

S pozdravem,
Jan Studnička> Dobrý den,
> 
>       Pro tvorbu GUI používám léty prověřený přístup "Switched Board Programming", tedy ruční vytváření grafických objektů a
> jejich vlastností. Z hlediska práce technika a učitele se mi to jeví jako optimální. Aplikace jsou přehledné a studenti mají vše pod
> kontrolou. Nástroj GUIDE používáme jen výjimečně. 
> 
>       Před časem zavedl MathWorks nový nástroj AppDesigner, kde jsou některé nové zajímavé grafické objekty, které ovšem moc
> nefungují pod klasickým objekte Figure, je třeba nových objektů UIFigure, apod. 
> 
>       Moc rád bych zůstal u své oblíbené metody ruční práce při tvorbě GUI a současně do ní zavedl UIobjekty, ale přiznám se, že
> první mé pokusy byl spíše rozpačité. Je to vůbec možné anebo jsou UIobjekty určené zejména pro interaktivní použití AppDesigneru? Jaký
> byl filozofický důvod zavedení nového designeru? 
> 
> 
> Děkuji za tipy nebo zkušenosti.
> 
> 
> S pozdravem
> 
> prof. Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D.
> 
> Katedra informatiky, kybernetické bezpečnosti a robotiky
> Fakulta vojenských technologií
> Univerzita obrany
> 
> Kounicova 65 / 662 10 Brno
> telefon: 973 44 2709
> 
> [FVT + UO_CJ]
> 
> 


--
Jan Studnicka - Application Engineer    HUMUSOFT s.r.o.
studnicka at humusoft.com                Pobrezni 20
http://www.humusoft.com               186 00 Praha 8
tel: ++ 420 284 011 730               Czech Republic
fax: ++ 420 284 011 740
-----------------------------------------------------

Revoluce pri navrhu logiky programu - graficke programovani
pomoci noveho Stateflow primo v MATLABu (bez Simulinku):

https://www.humusoft.cz/graficky-navrh-logiky-matlab-programuMore information about the CsMUG mailing list